„Clovis LaFay. Magiczne akta Scotland Yardu” – Anna Lange

BASIA: Okładkowo: Clovis LaFay ma kłopoty rodzinne. Nieżyjący już ojciec miał reputację czarnego maga, znacznie starszy przyrodni brat jest wrogo nastawiony, a dzieci tego ostatniego… No cóż, na pewne zaburzenia nie ma jeszcze nazw – jest rok 1873 – co nie znaczy, że nie istnieją te zjawiska. ➡ „Clovis LaFay. Magiczne akta Scotland Yardu” – …